VD ExecutiveClub Kristianstad – onsdag 20 mars 2024 kl. 11:00-13:30

Tema: Utvärdering av ledningsteam, VD Givi Kokaia KunskapsPartner AB
Plats: Kristianstads Industriservice AB Industrigatan 64 Kristianstad
Fördelen med utvärdering av ledningsgruppen är att det ger grepp om dynamiken
och hur väl teamet presterar. Ger kloka insikter om förbättringar som gynnar
företaget, effektivitet samt visar på förbättringar i såväl det operativa som
Strategiska arbetet. Spännande inspiration med möjligheter.
VD Jörgen Prené kommer att ta med oss på en företagsvisning och
berätta om den mycket intressanta projekt de levererar till.