VD Bollplank Kristianstad onsdag 6 mars 2024 kl. 8:00-12:00