VD Bollplank Kristianstad onsdag 15 november 2023 kl. 8:00-12:00