VD ExecutiveClub Kristianstad – torsdag 5 oktober 2023 kl. 11:00-13:30

Plats: Jefferson Wells, Östra Storgatan 44 Kristianstad
Tema: Vart är arbetsmarknaden på väg – Linda Svensson
Tillväxt utsikterna ser dystra ut – inflation och räntor på hög nivå.
Företagens orderingång och anställningsplaner faller men samtidigt finns
många som inte kvalificerad personal.
– Hur kan du vara en attraktiv arbetsgivare
– Taktik för att hitta kompetens och talanger
– Jobb i den gröna transformationen