VD ExecutiveClub Kristianstad – onsdag 20 september 2023 kl. 11:00-13:30