VD ExecutiveClub Malmö – Tisdag 23 maj 2023 Kl.11:00-13:30

Plats: OurLiving AB (Publ), Carlsgatan 12A, Malmö
Tema: Framtidens fastighet – VD Henrik Jarl
OurLiving AB noterade på Spotlight listan.
Företaget är expansivt och förvärvsdrivet:
Målet att skapa effektiva fastigheter och boende genom
digitalisering, solenergi och lagring av egen producerad el, för
både boende- och kommersiella fastigheter.