VD Bollplank Kristianstad onsdag 5 april 2023 kl. 8:00-12:00