VD Bollplank Malmö tisdag 31 januari 2023 kl 8:00-12:00