VD ExecutiveClub Kristianstad – onsdag 26 oktober 2022 kl. 11:00-13:30