VD Bollplank Kristianstad onsdag 21 september 2022 kl. 8:00-12:00