VD Bollplank Kristianstad onsdag 7 september 2022 kl. 8:00-12:00