Vd Bollplank Malmö tisdag 31 maj 2022 kl. 8:00-12:00