VD Bollplank Kristianstad onsdag 11 maj 2022 kl. 8:00-12:00