VD Bollplank Kristianstad onsdag 6 april 2022 kl. 8:00-12:00