VD Bollplank Kristianstad – Onsdag 17 november 2021 Kl 8:00-12:00