VD Bollplank Kristianstad – Onsdag 8 september 2021 Kl 8:00-12:00