VD ExecutiveClub Helsingborg – Torsdag 20 maj 2021 Kl 11:00-13:30

Plats: Good Morning Hotel – G.A. gata 47 (f.d Horisont)
Tema: Hållbarhet från trend till konkurrensmedel som strategi och företagskultur
Idag ser vi en kraftig ökning av kunder  som söker sig till hållbara investeringar:
Det är företag som kan hantera hållbarhetsfrågor som kommer att behålla tillväxt
och lönsamhet på sikt. Miljö, samhälle och bolagsstyrning blir avgörande.
Vi delar erfarenheter och tankar. Svensk bolagskod säger ju att företag skall drivas
hållbart, effektivt och ansvarsfullt.