VD Bollplank Kristianstad – Onsdag 14 april 2021 Kl. 8:00-12:00