VD Bollplank Kristianstad – Onsdag 3 mars 2021 Kl. 8:00-12:00