VD Bollplank Helsingborg – torsdag 16 april kl. 14:00-16:00