VD Bollplank Kristianstad – onsdag 15 april 2020 Kl. 8:00-12:00