VD Bollplank Kristianstad – onsdag 4 mars 2020 Kl. 8:00-12:00