VD Bollplank Malmö – måndag 2 mars 2020 Kl. 8:00-12:00