VD Bollplank Malmö – måndag 27 jan 2020 kl.8:00-12:00