VD ExecutiveClub Malmö – 19 november 2013 kl. 11:00-13:30

Plats: AKKA Frakt, Blockvägen, Dalby (GPS) – gamla Siporexfabriken i Dalby ses från rondellen.
Tema: Workshop kring AKKA frakts framtida val av marknadsmix, Vd Lars Heidenberg
Workshop kring AKKA frakts framtida val av marknadsmix med budgetrestriktioner och förväntningar på marknadsutveckling. VD och Marknadschefen ger förutsättningarna.

Lämna ett svar