VD Bollplank Kristianstad onsdag 23 november 2022 kl. 8:00-12:00