VD Nätverk & VD Coaching

VD kompetensnätverk och coaching för utveckling och kontakter i VD, Ägarledare & Styrelserollen.

För dig som söker bollplank kring dina yrkesfunderingar, att träffa andra chefer och kolleger för att diskutera idéer, möjligheter och erfarenheter kring möjliga lösningar erbjuder vi nätverk med aktiva och engagerade deltagare.

VD Executive Trust – VD Coaching
– VD coaching, att vara företagsledare innebär många svåra beslut och ofta alldeles för ensamt. Många tankar vilken väg skall vi välja för framtiden. Arbetsformen kan vara individuellt eller i grupp.

VD Executive Club
– för dig som är VD, Ägarledare eller Styrelseledamot för mer än 20 anställda. Vi finns idag i Malmö, Helsingborg och Kristianstad, med planerad start i Ystad och Lund. Grupperna jobbar i en konkurrensfri miljö med företagsutveckling, tillväxtfrågor, förvärvsstrategier och ledningsfilosofier i fokus.

VD Bollplank
– för dig som är VD för 5–19 anställda. Erfarenhetsutbyte kring VD och ledarskapets utmaningar. Vi finns idag i Malmö och planerar start i Helsingborg.

VD Gasell
– för dig som är VD och har ett otroligt driv för att bygga tillväxt med lönsamhet.