VD ExecutiveClub Kristianstad – onsdag 6 november 2024 kl. 11:00-13:30