VD Bollplank Kristianstad onsdag 11 september 2024 kl. 8:00-12:00