Kategori: Executiveclub Helsingborg

VD ExecutiveClub Helsingborg – 14 februari 2013 kl. 11:00-13:30

Plats: Ramlösa Brunns Mekaniska, Tornabovägen 1, Helsingborg Tema: Digital kommunikation för information och reklam, en revolution? Hur ser möjligheterna ut för dig? Hur når vi maximal effekt med hemsidor, reklam och företagsfilmer. Medier som vuxit sig starka. Hur satsar vi våra pengar på rätt saker för rätt målgrupp? Några av de frågor som Michael Fogelqvist, […]