VD Bollplank Kristianstad onsdag 15 maj 2024 kl. 8:00-12:00